Що таке обов’язковий аудит фінансової звітності?

Обов’язковий аудит фінансової звітності – це перевірка фінансової звітності організації або підприємства стороннім аудитором. Метою обов’язкового аудиту є забезпечення того, що фінансова звітність відображає реальну економічну діяльність організації та надає читачам цієї звітності реальну та достовірну інформацію про її фінансове становище, результати її діяльності та фінансові перспективи.
Обов’язковий аудит фінансової звітності зазвичай проводиться однією або кількома аудиторськими організаціями, які мають ліцензію на проведення таких аудитів.

Хто є обов’язковими аудиторами фінансової звітності в Україні?

В Україні обов’язковими аудиторами фінансової звітності можуть бути тільки такі аудиторські організації, які мають ліцензію на проведення таких аудитів. Ліцензії на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності видаються Міністерством фінансів України. Для того, щоб отримати ліцензію, аудиторська організація повинна відповідати вимогам, встановленим у чинному законодавстві.

У той час як в Україні немає монополії на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, є декілька аудиторських організацій, які найчастіше беруть участь у таких аудитах. Це, наприклад, компанії “Ернст & Янг”, “КPMG”, “ПwC”, “Делоitte”,”Аудиторська компанія “ГЛОБАЛ АУДИТ” та інші.

Коли потрібен обов’язковий аудит?

В Україні обов’язковий аудит фінансової звітності потрібен для багатьох організацій і підприємств, але існують певні категорії організацій, для яких обов’язковий аудит фінансової звітності є обов’язковим законом.

Наприклад, обов’язковий аудит фінансової звітності є обов’язковим для:

 • банків та фінансових установ;
 • страхових компаній;
 • публічних компаній;
 • підприємств, що проводять інвестиційні розміщення цінних паперів;
 • підприємств, що отримують фінансування з фондів Європейського Союзу;
 • підприємств, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів;
 • підприємств, що надають послуги аудиту та консалтингу.


Крім того, обов’язковий аудит фінансової звітності може бути необхідним у таких випадках:

 • якщо організація або підприємство реалізує проекти, фінансовані з фондів Європейського Союзу;
 • якщо організація або підприємство хоче привернути увагу інвесторів та створити довіру до своєї фінансової звітності;
 • якщо організація або підприємство бажає підняти свій рейтинг та репутацію;
 • якщо організація або підприємство хоче провести реструктуризацію чи реорганізацію свого бізнесу.
 • Зазвичай обов’язковий аудит фінансової звітності проводиться раз у рік, хоча існують і випадки, коли він проводиться щоквартально або навіть щомісячно.

Які переваги обов’язкового аудиту?

Обов’язковий аудит фінансової звітності може надати ряд переваг організації або підприємству, які його заказує:

 • Надання достовірної інформації про фінансове становище та результати діяльності організації. Обов’язковий аудит дозволяє читачам фінансової звітності, таким як інвестори, банки, страхові компанії, надавати реальну та достовірну інформацію про фінансове становище та результати діяльності організації, що допомагає їм прийняти обґрунтовані рішення щодо взаємодії з нею.
 • Підвищення довіри до фінансової звітності. Обов’язковий аудит дає гарантію того, що фінансова звітність організації є достовірною та відповідає вимогам чинного законодавства, що допомагає підняти репутацію організації та збільшити довіру її ставленням до її фінансової звітності.
 • Виявлення неточностей та недоліків у фінансовій звітності. Обов’язковий аудит дозволяє виявити неточності та недоліки у фінансовій звітності, що допомагає усунути їх та запобігти майбутнім проблемам.
 • Підвищення ефективності управління. Обов’язковий аудит дозволяє виявити слабкі місця у організаційній структурі та системі управління, що дає можливість виправити їх та підвищити ефективність управління.
 • Підвищення інвестиційної привабливості. Довіра інвесторів та рейтинги, що виставляються незалежними організаціями, часто залежать від результатів обов’язкового аудиту фінансової звітності. Позитивний результат обов’язкового аудиту може збільшити інвестиційну привабливість організації та сприяти її розвитку.

Обов’язковий аудит фінансової звітності стосується суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом.

До таких підприємств відносяться:

 • великі підприємства, які є емітентами цінних паперів;
 • великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів;
 • суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;
 • суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;
 • середні підприємства.

МІКРО

 • балансова вартість активів — до 350 тисяч євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 700 тисяч євро;
 • середня кількість працівників — до 10 осіб:

МАЛІ

 • балансова вартість активів — до 4 мільйонів євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 8 мільйонів євро;
 • середня кількість працівників — до 50 осіб;

СЕРЕДНІ

 • балансова вартість активів — до 20 мільйонів. євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — до 40 мільйонів. євро;
 • середня кількість працівників — до 250 осіб;

ВЕЛИКІ

 • балансова вартість активів — понад 20 мільйонів євро;
 • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) — понад 40 мільйонів євро;
 • середня кількість працівників — понад 250.

Штрафи за несвоєчасне подання звітності по обов’язковому аудиту

Штрафи за несвоєчасне подання звітності невеликі: 340 грн за перше порушення і 1024 грн — за повторне порушення протягом року. Так що загрози розорення з цього боку теж особливо немає.

Більш того, можна посилатися на заключні положення п. 52.1 Податкового Кодексу України. 

Згідно з ними в Україні вводяться карантинні послаблення, які забороняють стягувати з компаній штрафи і пеню при поданні документації на перевірку контролюючим органам. 

Карантинні послаблення діють до кінця карантину. Коли цей кінець карантину настане — невідомо, що нехай і невеликий, але плюс для бізнесу.

Але от якщо компанія не пройде аудит зовсім — сума штрафів вже більша: 17-34 тис. грн за перше порушення і 34-51 тис. грн — за повторне. 

Чому не варто відкладати обов’язковий аудит «на потім»?

У разі, якщо підприємство є спроможним подавати звітність, запит від контролюючих органів щодо надання аудиторського звіту (у випадку, якщо підприємство не виконало свій обов’язок своєчасно) може прийти будь-якої миті і строк виконання такого запиту буде «на вчора».

До того ж підприємства, які готують документацію із ТЦУ, зобов’язані  подавати контролюючим органам копії аудиторського висновку щодо бухгалтерської (фінансової) звітності платника податків за звітний період (звітні періоди), за який подається документація з ТЦУ (якщо його наявність є обов’язковою для платника).

Термін подання документації (разом із звітністю та висновком) – до 1 жовтня року, наступного за звітним. Тобто, до цієї дати компанія, яка звітує по ТЦУ, вже повинна провести аудит та отримати аудиторський висновок.

Також хочемо зауважити, що усі відстрочення не звільняють підприємства від обов’язку з оприлюднення фінансової звітності після скасування або припинення воєнного стану. Тому, відкладаючи аудит фінансової звітності, ви просто накопичуєте справи.

Починаючи з 1 січня 2023 року звіт незалежного аудитора та звіти з інших обов’язкових завдань можуть бути оформлені як у паперовій формі, так і в електронній формі. Ключове, це як саме підписана фінансова звітність клієнтом. Якщо вона паперова, то звіт аудитора має бути також паперовим, а якщо з дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг, то аудиторській звіт може бути в електронній формі з нанесенням ЕП та ЕЦП. Формат звітності та звіту слід обумовити у договорі на аудит.

В результаті обов’язкового аудиту Ви отримуєте:

 • Звіт незалежного аудитора
  із висловленням незалежної думки щодо фінансової звітності на відповідність її вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності або національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996-XIV від 16.07.1999 р. щодо складання фінансової звітності;
 • Докладний звіт керівництву
  з висновками за підсумками аудиторської перевірки, який буде містити опис встановлених недоліків внутрішнього контролю, суттєвих викривлень фінансової звітності, інші спостереження аудитора щодо питань обліку, включаючи питання податкових ризиків та ризиків трудового законодавства;
 • Письмові повідомлення для учасників
  Компанії стосовно процесу виконання аудиторських процедур, значущих питань аудиту, значних недоліків контролю тощо;
 • Додатковий звіт до органів найвищого нагляду Компанії
  (для підприємств, що становлять суспільний інтерес).

Обов’язковий аудит фінансової звітності вартість, ціна

 • Ціни на аудиторські послуги залежать від наступних факторів підприємства, серед яких:
 • – мета аудиту;
 • – вид діяльності підприємства;
 • – система оподаткування підприємства;
 • – період перевірки;
 • – кількість операцій по розрахунковому рахунку;
 • – кількість працівників;
 • – необхідність здійснення додаткових процедур (звірки, інвентаризації, оцінки);
 • – терміновість проведення аудиту та одержання аудиторського висновку (звіту);
 • – конфліктність ситуації (шахрайство, судові справи тощо).

Аудиторська фірма здійснює наступні види аудиту:

 • обов’язковий аудит фінансової звітності за П(С)БО – від 28000 грн.;
 • обов’язковий аудит фінансової звітності за МСФЗ – 30000 грн.
 • (додатково 7000 грн. за звірку та узгодження трансформаційних розрахунків);
 • трансформація фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ – 18000 – 25000 грн.;
 • податковий (ініціативний) аудит (суцільна перевірка обліку щодо правильності та повноти сплати податків) – від 28 000 грн. та з врахуванням п. А. або ж на основі погодинних ставок:
 • 500 грн. за одну годину помічника аудитора; 800 грн. — за одну годину роботи сертифікованого аудитора, партнера$
 • аудит завдань спеціального призначення (аналіз фінансового стану для засновників, інвесторів, підтвердження передавальних актів тощо) – від 20000 грн.;
 • експрес-аудит (поверхневий огляд загального фінансового стану підприємства, його документів, стану обліку та виявлення можливих «проблемних місць») – 7000 грн.;
 • – розрахунки, підтвердження (для судів, податкових органів тощо), експертизи – від 5000 грн. з врахуванням п. А.

Визначаючи мінімальну вартість однієї людино-години керуємося чинним законодавством України щодо мінімальної заробітної плати та коефіцієнтами передбаченими Єдиною тарифною сіткою. Враховуючи, що аудитори, які працюють в аудиторської фірми, мають високий кваліфікаційний та професійний рівень, при визначенні вартість однієї людино-годин для цієї категорії персоналу використовується найвищий коефіцієнт Єдиної тарифної сітки (4,51). Для встановлення взаємозв’язку між витратами аудиторської фірми на виплату мінімальної заробітної плати за 1 годину роботи (враховуючи нарахування єдиного соціального внеску) і вартістю однієї людино-години аудиторська фірма для розрахунку мінімальної вартості людино-години встановлює співвідношення між цими показниками на рівні 30 — 40%.

Обсяг сукупного доходу +валюта балансу на кінець рокуВартість аудиту при звичайній складності завданняВартість аудиту при підвищеній  складності завдання
до 1 млн грн.20 000 грн.22 000 грн.
1- 5 млн. грн25 000 грн.27 500 грн.
 5-10 млн.грн.30 000 грн.33 000 грн.
10-20 млн.грн37 500 грн.41 250 грн.
20-50 млн.грн.45 000 грн.49 500 грн.
50-100 млн. грн.54 000 грн.60 000 грн.
100-250 млн грн.81 000 грн.90 000 грн.
250-500 млн грн.110 250 грн.122 500 грн.
500млн.грн-1 млрд.грн.118 000 грн.129 800 грн.
більше 1 млрд . грн.158 000 грн.173 800 грн.
Аудиторські послугиПеріод перевіркиМінамальна вартість,
грн
  Аудит фінансової звітностірік52 900,0
  Аудит для власників, інвесторіврік52 900,0
  Аудит під час реструктуризаціїрік31 700,0
  Аналіз фінзвітності під час банкрутства3 роки31 700,0
  Аудит грантових проектів *проєкт32 000,0
  Аудит іноземних грантів *проєкт44 400,0
  Аудит у сфері ЖКГ **рік29 800,0
  Аудит light рік10 600,0
  Складання декларацій, річне декларуваннярік15 900,0
Консультація письмова / усназапит8 600,0 /1 300,0

Орієнтовна вартість аудиторських послуг, які ми надаємо нашим клієнтам:

Види послуг:Ціна, без ПДВ
Аудит та підтвердження фінансової звітності (у тому числі обов\’язковий аудит фінансової звітності емітентів, АТ, ІСІ)Від 5000 грн. за річну звітність
Аудит повноти формування статутного капіталуВід 1000 грн.
Аудит окремих компонентів фінансової звітності, коректності господарських операцій, податкового обліку та інші спеціальні завдання (ініціативний та тематичний аудит)Від 1000 грн./день
Аудит фінансової звітності складеної відповідно до МСФЗДоговірна
Аналіз дотримання умов договорів та їх відповідності законодавствуВід 250 грн./год.
Аудит платоспроможності і фінансового стану партнерів і клієнтівВід 1000 грн.
Аудит при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємствДоговірна
Абонентське аудиторське обслуговування (щоквартальна перевірка)Від 2000 грн.
Відновлення бухгалтерського та податкового облікуВід 5000 грн. (від 400 грн. за 1 місяць)
Аналіз фінансового стану підприємства з наданням довідки про фінансовий станВід 1000 грн.
Коли держава вимагає обов’язковий аудит фінансової звітності?

Якщо юридична особа є публічним акціонерним товариством, то законодавством вимагається проведення обов’язкового аудиту її фінансової звітності за кожен фінансовий рік.
Якщо юридична особа є банком чи іншим фінансовим установою, то законодавством вимагається проведення обов’язкового аудиту її фінансової звітності за кожен фінансовий рік.
Якщо юридична особа є підприємством з державною участю, то законодавством вимагається проведення обов’язкового аудиту її фінансової звітності за кожен фінансовий рік.
Якщо юридична особа отримує кредити від банків чи інших фінансових установ, то у деяких випадках банки чи інші фінансові установи можуть вимагати проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності юридичної особи перед наданням кредиту.
Якщо юридична особа отримує займи у іноземній валюті, то законодавством вимагається проведення обов’язкового аудиту її фінансової звітності за кожен фінансовий рік.
Якщо юридична особа є товариством з обмеженою відповідальністю, то законодавством вимагається проведення обов’язкового аудиту її фінансової звітності, якщо обороти її бізнесу за останній фінансовий рік перевищують 50 мільйонів гривень.
Примітка: Вищезазначені умови можуть бути змінені або розширені шляхом зміни законодавства. Залежно від специфіки юридичної особи та її бізнесу, інші умови можуть також вимагати проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Як підготуватися до обов’язкового аудиту?

Для підготовки до обов’язкового аудиту фінансової звітності рекомендується виконати наступні кроки:
·         Заповнити фінансову звітність згідно з вимогами законодавства та стандартів фінансової звітності, які діють в Україні.
·         Зберегти всі документи, які підтверджують фінансові операції юридичної особи, такі як касові ордери, рахунки-фактури, договори та інші. Документи слід зберігати не менше 5 років з моменту їх отримання чи виписки.
·         Звернути увагу на інші обов’язкові вимоги, які належать до компетенції належних органів (наприклад, належність податків та сплата соціального страхування).
·         Вибрати незалежного аудитора фінансової звітності.
·         Звернутися до аудитора із запитом на проведення обов’язкового аудиту та надати йому необхідну інформацію та документи.
·         Домовитися з аудитором про терміни та умови проведення обов’язкового аудиту.
Участь у процесі проведення обов’язкового аудиту:
·         надавати аудитору необхідну інформацію та документи, участі у засіданнях та переговорах, які проводяться з аудитором.
·         Прийняти рекомендації та зауваження, які надає аудитор, та виконати всі необхідні дії для усунення зауважень та недоліків, які виявилися під час проведення обов’язкового аудиту.
·         Отримати звіт аудитора та розглянути його результати та рекомендації. Затвердити звіт у визначених законом формах.
·         Оприлюднити результати обов’язкового аудиту у відповідних формах та на відповідних місцях, наприклад, в публічному реєстрі юридичних осіб чи на сайті юридичної особи.
·         Провести необхідні дії для усунення недоліків, які виявилися під час проведення обов’язкового аудиту, так як це може бути вимагано законом чи регуляторними органами.

Що відбувається після завершення обов’язкового аудиту фінансової звітності?

Після завершення обов’язкового аудиту фінансової звітності юридична особа повинна виконати наступні дії:
·         Оприлюднити результати обов’язкового аудиту у відповідних формах та на відповідних місцях, наприклад, в публічному реєстрі юридичних осіб чи на сайті юридичної особи.
·         Прийняти рекомендації та зауваження, які надає аудитор, та виконати всі необхідні дії для усунення зауважень та недоліків, які виявилися під час проведення обов’язкового аудиту.
·         Провести необхідні дії для усунення недоліків, які виявилися під час проведення обов’язкового аудиту, так як це може бути вимагано законом чи регуляторними органами.
·         Розглянути звіт аудитора та результати обов’язкового аудиту на раді управління юридичної особи чи у відповідному органі керівництва.
·         Повернути аудитору документи, які були надані для проведення обов’язкового аудиту.
·         Закріпити результати обов’язкового аудиту у протоколах рад управління юридичною особою.
·         Продовжувати моніторинг та впровадження рекомендацій та зауважень, які надає аудитор, щоб уникнути недоліків у фінансовій звітності в майбутньому.
·         Підготуватися до наступного обов’язкового аудиту, який має проводитися через рік.

Коли аудит є обов’язковим?

Обов’язковий аудит фінансової звітності в Україні потрібен у наступних випадках:
·         Якщо найменування юридичної особи містить такі слова: “банк”, “банку”, “банкування”, “кредит”, “кредитування”, “страхування”, “пенсійне справжніння”, “пенсійне управління”.
·         Якщо юридична особа є основним постачальником товарів, робіт чи послуг для державних установ та органів у рамках державного закупівельного процедурного законодавства.
·         Якщо юридична особа є основним постачальником товарів, робіт чи послуг для іноземних підприємств, укладає угоди з іноземними партнерами та реалізує товари чи послуги на іноземний ринок.
·         Якщо юридична особа є основним постачальником товарів, робіт чи послуг для міжнародних організацій, державних установ інших країн, міжнародних фінансових установ та міжнародних банків.
·         Якщо юридична особа здійснює операції з цінними паперами, фінансовими інструментами та/або залучає грошові кошти інвесторів.
·         Якщо юридична особа є кредитною установою чи банком.
·         Якщо юридична особа є іншою юридичною особою, яка надає послуги страхування та пенсійного страхування.
·         Якщо юридична особа отримує державну гарантію або інше державне забезпечення за договором чи іншим правовим актом.

Що таке аудит фінансової звітності?

Аудит фінансової звітності – це процес перевірки фінансової звітності юридичної особи за допомогою спеціальних методів і засобів. Цей процес проводиться аудитором, який є незалежним спеціалістом та має достатній рівень експертизи і досвіду в області фінансів та бухгалтерського обліку. Мета аудиту фінансової звітності – забезпечити достовірність фінансової звітності юридичної особи та запобігти можливим недостовірним записам. Аудит фінансової звітності може бути обов’язковим або добровільним.

Хто повинен оприлюднювати річну фінансову звітність?

В Україні повинні оприлюднювати річну фінансову звітність такі юридичні особи:
·         Підприємства, приватні фірми, товариства з обмеженою відповідальністю, фізичні особи-підприємці.
·         Некомерційні організації, які приймають участь у прибуткових діяльностях, у тому числі публічні фонди, громадські фонди, організації з метою збору коштів для допомоги людям, фонди освітні, наукові, та інші.
·         Фінансові установи, які надають фінансові послуги, у тому числі кредитні установи, фінансові компанії, лізингові компанії, страхові компанії, фонди інвестиційного та іншого паєвого управління, фонди пенсійного страхування.
·         Господарські товариства, у яких є державна частка.
·         Національні парки, національні природні резервати, національні парки культури та історії.
·         Також повинні оприлюднювати річну фінансову звітність інші юридичні особи, які отримують фінансування з державних фондів, у тому числі центри науково-дослідницької роботи, університети, наукові установи, музеї та інші.

Який термін оприлюднення річної фінансової звітності для підприємств зобов’язаних її публікувати?

В Україні річна фінансова звітність юридичної особи повинна бути оприлюднена в термін до 31 березня року, наступного за рік, за який формується звітність. Отже, якщо рік, за який формується річна фінансова звітність, складається з 12 місяців, то термін оприлюднення річної фінансової звітності для таких підприємств складається з 31 березня.
Наприклад, якщо рік, за який формується річна фінансова звітність, складається з меншого числа місяців, ніж 12, то термін оприлюднення річної фінансової звітності буде становити не 31 березня, а наступного за рік, за який формується звітність, день, рівний кількості місяців у році, за який формується річна фінансова звітність.

Який спосіб поширення інформації не може бути використаний для оприлюднення фінансової звітності?

В Україні інформація про річну фінансову звітність юридичної особи має бути оприлюднена у вигляді друкованого документа, який розміщується на інформаційному стенді юридичної особи. Оприлюднена фінансова звітність також повинна бути зареєстрована в державному реєстрі юридичних осіб та відображена на сайті юридичної особи.
Отже, для оприлюднення річної фінансової звітності в Україні не можна використати такі способи як електронне поширення інформації (наприклад, електронні листи, соціальні мережі та ін.), так як це не відповідає вимогам законодавства.

Як війна впливає на фінзвітність?

Війна може вплинути на фінансову звітність у різних аспектах, але це залежить від конкретної ситуації. Наприклад, війна може вплинути на ринок праці, що може призвести до зміни урожайності і виручки підприємства. Війна також може призвести до зміни цін на ринку, що вплине на рентабельність та прибуток підприємства. Також війна може вплинути на валютний ринок і призвести до курсових коливань, що також може вплинути на фінансову звітність підприємства.
Однак, це не означає, що у випадку війни неможливо проводити реліз правильної фінансової звітності.

Як виправити помилки припущені у попередніх періодах при складанні фінансових звітів?

Помилки, припущені у попередніх періодах при складанні фінансових звітів, можуть бути виправлені шляхом проведення рестатуту за допомогою спеціальної процедури, що визначається законодавством.
В Україні рестатут фінансових звітів має бути проведений у випадку, якщо він необхідний для правильного виконання законодавства, якщо він потрібен для вірного розуміння ситуації фінансового стану та результатів діяльності юридичної особи, і якщо він необхідний для забезпечення достовірності фінансових звітів.
Процедура рестатуту фінансових звітів включає у себе ревізію фінансових звітів, формування рекомендацій щодо виправлення помилок і їх внесення до фінансових документів.

Як впливає військовий стан на фінансову звітність?

Війна може вплинути на фінансову звітність у кількох напрямках. Перш за все, війна може призвести до фінансових збитків юридичної особи, які необхідно врахувати у фінансовому звіті. Також війна може спричинити зміну умов виконання державних контрактів і зобов’язань, що також може вплинути на фінансову звітність.
Крім того, війна може спричинити зміну умов ринку та середовища, в якому працює юридична особа, що також може вплинути на фінансову звітність. Наприклад, війна може призвести до зниження деманду та підвищення цін на товари та послуги, що вплине на результати діяльності юридичної особи.

Як подати аудиторський висновок до податкової?

Податкова організація має право вимагати надання аудиторського висновку у разі, якщо підприємство, яке подає фінансові звіти, є зобов’язаним їх публікувати. Аудиторський висновок є документом, який визначає ступінь відповідності фінансових звітів юридичної особи реальному стану речей та пов’язаних з цим фактів.
Податкова організація може вимагати аудиторський висновок у разі, якщо їй є підстави вважати, що фінансові звіти юридичної особи не відповідають реальному стану речей та пов’язаних з цим фактів. Також податкова організація може вимагати аудиторського висновку, якщо вона має обгрунтовані підозри.
Щоб подати аудиторський висновок до податкової, слід дотримуватися наступних кроків:
·         Звернутися до аудитора з запитом на надання аудиторського висновку.
·         Надати аудитору усі необхідні документи та інформацію, які він може потребувати для проведення аудиту.
·         Пройти процес аудиту та отримати аудиторський висновок.
·         Подати аудиторський висновок до податкової організації.
·         Відповісти на запитання та заперечення податкової організації, якщо такі є.